ទីតាំង:

ផ្លូវជាតិ លេខ១, ក្រុងបាវិត, ខេត្តស្វាយរៀង (សូមមើលប្លង់)

ផ្នែកទំនាក់ទំនងទូទៅ:

KH Tel: +855 978 549 395
VN Tel: +84 125 4010 819
Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ផ្នែកកក់បន្ទប់:

KH Tel: +855 978 549 395
VN Tel: +84 125 4010 819
Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងការកក់ឡឺម៉ាកាវកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគាររបស់យើង.

ផ្ញើ​អ៊ីមែល ។ វាល​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន​សញ្ញា​ផ្កាយ (*) ជា​វាល​ដែល​ទាមទារ ។