Siêu Thị miễn thuế nằm ngay vị trí cổng vào Casino. Tất cả hàng hóa đều là chính hảng và miễn thuế như: Rượu, Thuốc Lá, Bào Ngư...và nhiều mặt hàng khác.